Twenty20 09/23 13:30 Hubli Tigers v Bijapur Bulls 145-141
Twenty20 09/23 13:12 Belagavi Panthers v Bijapur Bulls 141/4,141/7
Twenty20 09/22 13:30 Bijapur Bulls v Namma Shivamogga 159-157
Twenty20 09/22 05:45 Mis Ainak Knights v Band-e-Amir Dragons 154/8,158/7
2nd ODI 09/21 11:30 England v West Indies 21/0
Twenty20 09/21 09:01 Band-e-Amir Dragons v Kabul Eagles 182/3,167/3
2nd ODI 09/21 08:00 India v Australia 252-202
Twenty20 09/20 13:30 Hubli Tigers v Belagavi Panthers 152-98
Twenty20 09/20 09:01 Kabul Eagles v Boost Defenders 132/5,131/9
Twenty20 09/20 04:24 Band-e-Amir Dragons v Mis Ainak Knights 140 All Out,164/8
Twenty20 09/19 13:47 Hubli Tigers v Bellary Tuskers 154/7,115/6
Twenty20 09/19 13:30 Belagavi Panthers v Bellary Tuskers View
2nd ODI 09/19 11:30 England v West Indies 210-204
CC Div 1 09/19 09:30 Middlesex v Lancashire 233 & 152,165 & 46/1
CC Div 1 09/19 09:30 Yorkshire v Warwickshire 474-470
Twenty20 09/19 09:30 Namma Shivamogga v Mysuru Warriors 142/6,52 All Out
CC Div 1 09/19 09:30 Hampshire v Essex 254 All Out,76 & 208/3
CC Div 2 09/19 09:12 Northants v Nottinghamshire 194 & 270/9,151 & 33/2
Twenty20 09/18 13:39 Belagavi Panthers v Bijapur Bulls 153/8,154/6
Twenty20 09/18 13:30 Hubli Tigers v Bijapur Bulls View
Twenty20 09/18 09:38 Kabul Eagles v Band-e-Amir Dragons 133/9,136/5
Twenty20 09/17 10:56 Border v KwaZulu-Natal Inland 164/7,157/4
Twenty20 09/17 09:01 Band-e-Amir Dragons v AMO Sharks 105/1,102 All Out
2nd ODI 09/17 08:00 India v Australia 281-137
Twenty20 09/17 07:15 Boland v Zimbabwe 68/0,76 All Out
Twenty20 09/17 04:18 Mis Ainak Knights v Speenghar Tigers 132/3,130/9
Twenty20 09/16 17:30 England v West Indies 155-176
Twenty20 09/16 13:30 Bengaluru Blasters v Bellary Tuskers 123-127
Twenty20 09/16 09:30 Hubli Tigers v Namma Shivamogga View
Twenty20 09/16 09:15 Boost Defenders v AMO Sharks 130/7,66/6