WRU Challenge Cup

DateRHome v Away-
01/25 14:30 3 Llanelli v Cardiff View
01/25 14:30 3 Merthyr v Neath View
11/08 19:05 8 Cardiff v Ebbw Vale 78-12
09/14 16:15 7 Merthyr v Pontypridd 39-19
09/14 13:30 7 Cross Keys v Glamorgan Wanderers 22-21
09/14 13:30 7 Maesteg Quins v Llanelli 13-33
09/14 13:30 7 Neath v Trebanos RFC 24-0
09/14 13:30 7 Llandovery v Ystalyfera 42-0
09/14 13:30 7 Cardiff Met University 1st v Ystrad Rhondda RFC 62-14
09/14 13:30 7 Ebbw Vale v Narberth 39-17
09/14 13:30 7 Pontypool v Swansea 29-15
09/14 13:30 7 RGC 1404 v Cardiff 24-40
09/14 13:30 7 Beddau v Bridgend Ravens 34-21
09/14 13:30 7 Tata Steel v Bedwas 5-78
09/14 13:30 7 Aberavon v Bargoed 26-7
09/13 19:00 7 Newport v Carmathen Quins 7s 25-36
04/28 16:35 1 Merthyr v Cardiff 19-25
04/28 14:15 - Brecon v Bonymaen 23-21
04/28 12:00 - Oakdale v Abergavenny 23-25
04/06 16:30 2 Merthyr v Pontypool 20-18
04/06 13:30 2 Llandovery v Cardiff 17-35
03/23 14:30 3 Pontypool v Bridgend Ravens 21-11
03/23 14:30 3 Llandovery v Swansea 28-7
03/23 14:30 3 Cardiff v Bedwas 43-12
03/22 19:05 3 Merthyr v Pontypridd 20-11
01/26 14:30 8 Newbridge v Bridgend Ravens 0-21
01/26 14:30 8 Cardiff Met University 1st v Bedwas 13-31
01/26 14:30 8 Swansea v Bargoed 10-0
01/26 14:30 8 RGC 1404 v Cardiff 15-27
01/26 14:30 8 Pontypridd v Llanelli 35-26