Estonian Int.

01/15 11:58 Raul Must v Toby Penty 21-13
01/15 11:15 Aarnio/Heino v Kersaudy/Maio 14-21
01/15 10:30 Ksenia Polikarpova v Delphine Lansac 14-21
01/15 09:53 Yartsev/Kosetskaya v Alimov/Davletova 19-21
01/15 08:50 Mitsova/Nedelcheva v Delrue/Palermo 21-16
01/14 17:45 Hermansyah v Toby Penty 12-21
01/14 17:06 Raul Must v Erik Meijis 22-20
01/14 16:43 Kersaudy/Maio v Corvee/Gicquel 21-17
01/14 16:28 Ksenia Polikarpova v Mariya Mitsova 21-13
01/14 15:53 Evgeniya Kosetskaya v Delphine Lansac 14-21
01/14 15:23 Delrue/Palermo v Bolotova/Davletova 25-23
01/14 14:59 Hermansyah/Stromhall v Aarnio/Heino 17-21
01/14 14:33 Mitsova/Nedelcheva v Kuuba/Rüütel 21-15
01/14 14:05 Alimov/Davletova v Gicquel/Delrue 21-18
01/14 14:02 Kersaudy/Palermo v Yartsev/Kosetskaya 9-21
01/14 11:17 Nystrom/Sinkko v Delrue/Palermo 12-21
01/14 10:46 Ivanic/Krapez v Corvee/Gicquel 13-21
01/14 10:13 Raul Must v Subhankar Dey 21-18
01/14 10:02 Eetu Heino v Erik Meijs 18-21
01/14 09:38 Anatoliy Yartsev v Hermansyah 15-21
01/14 09:29 Maryna Ilyinskaya v Evgeniya Kosetskaya 13-21
01/14 08:43 Toby Penty v Kai Schaefer 21-11
01/14 08:20 Mariya Mitsova v Marie Batomene 21-19
01/14 07:50 Yartsev/Kosetskaya v Kaisti/Nystrom 23-21
01/13 19:00 Corvee/Gicquel v Abramov/Zinchenko -
01/13 18:48 Kotsarenko/Alimov v Russ/George 21-11
01/13 18:19 Lindberg/Lindberg v Nystrom/Sinkko 10-21
01/13 17:57 Delrue/Palermo v Voytsekh/Zharka 21-16
01/13 17:19 Gergely Krausz v Anatoliy Yartsev 19-21
01/13 17:19 Kuuba/Rüütel v Paksyutova/Rud 21-17