Guatemala LMM

DateRHome v Away-
12/07 02:30 - Elohim Chimaltenango v Pampichi 81-68
12/07 01:00 - Laminas Coloso v GMS 62-76
12/05 02:30 - Elohim Chimaltenango v GMS 96-87
12/05 01:00 - BAL-KIK v Pampichi 66-80
12/03 02:30 - Pampichi v GMS 101-74
12/03 01:00 - Elohim Chimaltenango v BAL-KIK 74-71
11/23 01:00 - GMS v Olmeca 98-70
11/21 02:30 - Pampichi v BAL-KIK 70-78
11/20 02:30 - GMS v Villa Nueva 108-62
11/20 01:00 - Olmeca v BAL-KIK 65-64
11/19 01:00 - Pampichi v Club Force 92-60
11/15 02:30 - GMS v Elohim Chimaltenango 51-98
11/14 02:30 - Elohim Chimaltenango v Olmeca 81-74
11/14 01:00 - BAL-KIK v GMS 68-79
11/13 02:30 - Villa Nueva v Pampichi 53-94
11/08 02:30 - Elohim Chimaltenango v Club Force 37-34
11/01 02:30 - Olmeca v Pampichi 74-91
10/30 02:30 - Villa Nueva v Club Force 69-79
10/24 02:30 - Club Force v Bal Kik 70-67
10/24 01:00 - Elohim Chimaltenango v Villa Nueva 112-73
10/23 02:30 - Pampichi v GMS 89-66
10/18 02:30 - Pampichi v Elohim Chimaltenango 39-64
10/16 02:30 - Bal Kik v Villa Nueva 82-75
10/16 01:00 - Olmeca v Club Force 63-88
10/10 02:30 - Laminas Coloso v Elohim Chimaltenango 36-79
10/10 01:00 - Villa Nueva v Olmeca 86-88
10/09 02:30 - Club Force v GMS 92-67
10/02 02:30 - Olmeca v BAL-KIK 61-67
10/02 01:00 - GMS v Villa Nueva 99-74
09/27 02:30 - Elohim Chimaltenango v Olmeca 73-51