Moscow Liga Pro

DateRHome v Away-
06/27 19:30 - Aleksandr Voronov v Vasilij Dedov View
06/27 19:00 - Aleksandr Korotkov v Maksim Bokov View
06/27 18:30 - Muhammed Ahmedzhanov v Aleksandr Voronov View
06/27 18:00 - Aleksandr Korotkov v Vasilij Dedov View
06/27 17:30 - Maksim Bokov v Muhammed Ahmedzhanov View
06/27 17:00 - Aleksandr Voronov v Aleksandr Korotkov View
06/27 16:30 - Vasilij Dedov v Muhammed Ahmedzhanov View
06/27 16:00 - Maksim Bokov v Aleksandr Voronov View
06/27 15:30 - Muhammed Ahmedzhanov v Aleksandr Korotkov View
06/27 15:00 - Vasilij Dedov v Maksim Bokov View
06/27 06:30 - Viktor Rahmanov v Yaroslav Bazhinov View
06/27 06:00 - Vladimir Shirokov v Roman Homenko View
06/27 05:30 - Yaroslav Bazhinov v Vladimir Shirokov View
06/27 05:00 - Viktor Rahmanov v Roman Homenko View
06/27 04:30 - Roman Homenko v Yaroslav Bazhinov View
06/27 04:00 - Vladimir Shirokov v Viktor Rahmanov View
06/27 02:00 - Vladimir Marshalov v Ilya Korogodskii View
06/27 01:30 - Vladimir Safonov v Viktor Ivanov View
06/27 01:00 - Yurii Merkushin v Vladimir Marshalov View
06/27 00:30 - Vladimir Safonov v Ilya Korogodskii View
06/27 00:00 - Viktor Ivanov v Yurii Merkushin View
06/26 23:30 - Vladimir Marshalov v Vladimir Safonov View
9-11 - Ilya Korogodskii v Yurii Merkushin 5-6
06/26 22:30 - Viktor Ivanov v Vladimir Marshalov 11-8
06/26 22:00 - Yurii Merkushin v Vladimir Safonov 11-10
06/26 21:30 - Ilya Korogodskii v Viktor Ivanov 11-8
06/26 20:51 - Ivan Talamanov v Dmitry Popov 10-6
06/26 20:21 - Aleksandr Zhelubenkov v Mukhammed Akhmedzhanov 6-11
06/26 19:30 - Aleksandr Korotkov v Muhammed Ahmedzhanov 11-12
06/26 19:00 - Dmitry Popov v Ivan Talamanov 3-7