Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Kononikhin 6 11 11 11 11
Dmytro Khairov 11 5 7 13 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Khairov
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Khairov
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Khairov
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Kononikhin
 • Score After Game 2 - 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Kononikhin
 • Score After Game 3 - 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Kononikhin
 • Score After Game 4 - 11-13
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Kononikhin
 • Game 5 Race to 9 - Volodymyr Kononikhin
 • Score After Game 5 - 11-6