Pts

1 2 3 4
Evgeniy Krivorotko 8 5 11 6
Evgeniy Masko 11 11 2 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Masko
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Masko
 • Game 1 Race to 7 - Evgeniy Masko
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Masko
 • Game 1 - Evgeniy Masko won 8-11
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Evgeniy Masko
 • Game 2 Race to 5 - Evgeniy Masko
 • Game 2 Race to 7 - Evgeniy Masko
 • Game 2 Race to 9 - Evgeniy Masko
 • Game 2 - Evgeniy Masko won 5-11
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Evgeniy Krivorotko
 • Game 3 Race to 5 - Evgeniy Krivorotko
 • Game 3 Race to 7 - Evgeniy Krivorotko
 • Game 3 Race to 9 - Evgeniy Krivorotko
 • Game 3 - Evgeniy Krivorotko won 11-2
 • Score After Game 3 - 11-2
 • Game 4 Race to 3 - Evgeniy Masko
 • Game 4 Race to 5 - Evgeniy Masko
 • Game 4 Race to 7 - Evgeniy Masko
 • Game 4 Race to 9 - Evgeniy Masko
 • Game 4 - Evgeniy Masko won 6-11
 • Score After Game 4 - 6-11