Pts

1 2 3
Ilya Kutniy 2 5 5
Evgeniy Krivorotko 11 11 11