Royal Never Give Up Royal Never Give Up   Team WE Team WE
13 13
Kills
9 9
-5 -5
Gold
-5 -5
29 Assists 16

Player statistics

Name (Royal Never Give Up) LevelK/D/AMinions
Xiao-Long Li 15 3/3/6 227
Yuan Cheng-Wei 18 5/0/1 415
Zhi Peng Tian 17 1/2/5 282
Sen Ming Shi 15 2/3/7 217
Yu Hung Lu 14 2/1/10 77
Name (Team WE) LevelK/D/AMinions
Zhao Jia-Hao 15 3/4/2 315
Jiang Chen 17 3/1/1 288
Gi-tae Park 17 0/3/3 283
Jiang Zhi-Peng 17 2/2/3 291
Yun-Feng Lou 13 1/3/7 49
Royal Never Give Up Royal Never Give Up   Team WE Team WE
1 1
Kills
9 9
-5 -5
Gold
-5 -5
3 Assists 27

Player statistics

Name (Royal Never Give Up) LevelK/D/AMinions
Xiao-Long Li 12 1/2/0 163
Yuan Cheng-Wei 15 0/1/1 268
Zhi Peng Tian 16 0/2/0 273
Sen Ming Shi 11 0/2/1 35
Yu Hung Lu 15 0/2/1 354
Name (Team WE) LevelK/D/AMinions
Zhao Jia-Hao 15 3/1/4 343
Jiang Chen 16 1/0/8 257
Gi-tae Park 16 2/0/2 275
Jiang Zhi-Peng 13 1/0/7 154
Yun-Feng Lou 12 2/0/6 31
Royal Never Give Up Royal Never Give Up   Team WE Team WE
8 8
Kills
10 10
-5 -5
Gold
-5 -5
21 Assists 19

Player statistics

Name (Royal Never Give Up) LevelK/D/AMinions
Xiao-Long Li 15 0/3/4 220
Yuan Cheng-Wei 16 5/3/2 335
Zhi Peng Tian 17 0/1/5 293
Sen Ming Shi 14 2/2/4 208
Yu Hung Lu 12 1/1/6 46
Name (Team WE) LevelK/D/AMinions
Zhao Jia-Hao 16 2/1/5 296
Jiang Chen 16 2/4/4 268
Gi-tae Park 17 2/1/4 275
Jiang Zhi-Peng 16 4/1/3 265
Yun-Feng Lou 13 0/1/3 57

Pts

1 2 3 T 5 6 7
-4.2k 8 2 2 0 0 1
+4.2k 10 7 3 1 1 2

Events

 • Map 1 - 00:03:00 - 1st Blood - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:03:00 - 1st Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:03:52 - 2nd Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:03:54 - 3rd Kill - Team WE
 • Map 1 - 00:04:00 - 4th Kill - Team WE
 • Map 1 - 00:04:08 - 5th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:05:48 - 6th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:06:25 - 1st Dragon (Infernal) - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:08:43 - Race to 5 Kills - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:08:43 - 7th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:09:19 - 1st Rift Herald Slain - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:11:44 - 8th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:12:00 - 2nd Dragon (Ocean) - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:14:23 - 9th Kill - Team WE
 • Map 1 - 00:15:32 - 2nd Rift Herald Slain - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:15:52 - 1st Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:16:46 - 2nd Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:17:22 - 3rd Dragon (Cloud) - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:19:31 - 10th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:19:42 - 3rd Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:21:10 - 4th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:21:14 - 11th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:22:46 - 4th Dragon (Cloud) - Team WE
 • Map 1 - 00:22:48 - 12th Kill - Team WE
 • Map 1 - 00:22:58 - 13th Kill - Team WE
 • Map 1 - 00:23:04 - 14th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:23:07 - Race to 10 Kills - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:23:07 - 15th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:25:23 - 16th Kill - Team WE
 • Map 1 - 00:28:28 - 5th Tower - Team WE
 • Map 1 - 00:28:40 - 5th Dragon (Cloud) - Team WE
 • Map 1 - 00:34:27 - 6th Dragon (Cloud) - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:36:32 - 17th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:36:42 - 18th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:36:46 - 19th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:36:56 - 6th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:37:05 - 7th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:37:10 - 1st Inhibitor - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:37:18 - 8th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:37:24 - 9th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:37:36 - 20th Kill - Team WE
 • Map 1 - 00:37:36 - 21st Kill - Team WE
 • Map 1 - 00:37:36 - 22nd Kill - Team WE
 • Map 1 - Winner - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:08:02 - 1st Dragon (Mountain) - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:09:21 - 1st Rift Herald Slain - Team WE
 • Map 2 - 00:11:53 - 1st Blood - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:11:53 - 1st Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:11:56 - 2nd Kill - Team WE
 • Map 2 - 00:11:58 - 3rd Kill - Team WE
 • Map 2 - 00:12:04 - 4th Kill - Team WE
 • Map 2 - 00:12:09 - 5th Kill - Team WE
 • Map 2 - 00:12:46 - 1st Tower - Team WE
 • Map 2 - 00:13:27 - 2nd Dragon (Cloud) - Team WE
 • Map 2 - 00:15:52 - 2nd Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:16:00 - 2nd Rift Herald Slain - Team WE
 • Map 2 - 00:18:49 - 3rd Dragon (Ocean) - Team WE
 • Map 2 - 00:18:56 - 3rd Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:23:28 - 4th Tower - Team WE
 • Map 2 - 00:23:55 - 5th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:24:00 - 4th Dragon (Ocean) - Team WE
 • Map 2 - 00:29:19 - Race to 5 Kills - Team WE
 • Map 2 - 00:29:19 - 6th Kill - Team WE
 • Map 2 - 00:29:19 - 7th Kill - Team WE
 • Map 2 - 00:29:22 - 8th Kill - Team WE
 • Map 2 - 00:29:23 - 9th Kill - Team WE
 • Map 2 - 00:29:39 - 6th Tower - Team WE
 • Map 2 - 00:29:45 - 7th Tower - Team WE
 • Map 2 - 00:29:48 - 1st Inhibitor - Team WE
 • Map 2 - 00:29:58 - 10th Kill - Team WE
 • Map 2 - 00:30:02 - 8th Tower - Team WE
 • Map 2 - 00:30:02 - 9th Tower - Team WE
 • Map 2 - Winner - Team WE
 • Map 3 - 00:06:11 - 1st Blood - Team WE
 • Map 3 - 00:06:11 - 1st Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:09:02 - 1st Rift Herald Slain - Team WE
 • Map 3 - 00:09:10 - 2nd Kill - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:09:13 - 3rd Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:09:15 - 4th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:10:12 - 1st Dragon (Ocean) - Team WE
 • Map 3 - 00:11:50 - 5th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:11:52 - 6th Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:15:32 - 7th Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:15:36 - 2nd Dragon (Mountain) - Team WE
 • Map 3 - 00:15:44 - Race to 5 Kills - Team WE
 • Map 3 - 00:15:44 - 8th Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:16:44 - 2nd Rift Herald Slain - Team WE
 • Map 3 - 00:17:12 - 1st Tower - Team WE
 • Map 3 - 00:17:38 - 9th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:17:39 - 10th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:18:13 - 2nd Tower - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:18:41 - 3rd Tower - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:19:39 - 4th Tower - Team WE
 • Map 3 - 00:19:51 - 5th Tower - Team WE
 • Map 3 - 00:20:59 - 3rd Dragon (Cloud) - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:26:10 - 11th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:26:17 - 4th Dragon (Cloud) - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:31:32 - 5th Dragon (Cloud) - Team WE
 • Map 3 - 00:33:26 - 12th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 3 - 00:33:27 - 13th Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:33:31 - 14th Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:34:17 - 1st Baron - Team WE
 • Map 3 - 00:34:22 - 15th Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:34:23 - 16th Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:34:25 - Race to 10 Kills - Team WE
 • Map 3 - 00:34:25 - 17th Kill - Team WE
 • Map 3 - 00:34:49 - 6th Tower - Team WE
 • Map 3 - 00:34:56 - 7th Tower - Team WE
 • Map 3 - 00:35:10 - 8th Tower - Team WE
 • Map 3 - 00:35:13 - 9th Tower - Team WE
 • Map 3 - 00:35:26 - 18th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 3 - Winner - Team WE

Extra

 • Best of Sets: 3