Pts

1 2 3 4 5
Viacheslav Yarovoy 11 6 11 6 7
Yuriy Tarasov 8 11 9 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Viacheslav Yarovoy
 • Game 1 Race to 5 - Viacheslav Yarovoy
 • Game 1 Race to 7 - Viacheslav Yarovoy
 • Game 1 Race to 9 - Viacheslav Yarovoy
 • Game 1 - Viacheslav Yarovoy won 11-8
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Yuriy Tarasov
 • Game 2 Race to 5 - Yuriy Tarasov
 • Game 2 Race to 7 - Yuriy Tarasov
 • Game 2 Race to 9 - Yuriy Tarasov
 • Game 2 - Yuriy Tarasov won 6-11
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Yuriy Tarasov
 • Game 3 Race to 5 - Yuriy Tarasov
 • Game 3 Race to 7 - Viacheslav Yarovoy
 • Game 3 Race to 9 - Viacheslav Yarovoy
 • Game 3 - Viacheslav Yarovoy won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Yuriy Tarasov
 • Game 4 Race to 5 - Yuriy Tarasov
 • Game 4 Race to 7 - Yuriy Tarasov
 • Game 4 Race to 9 - Yuriy Tarasov
 • Game 4 - Yuriy Tarasov won 6-11
 • Score After Game 4 - 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Yuriy Tarasov
 • Game 5 Race to 5 - Yuriy Tarasov
 • Game 5 Race to 7 - Yuriy Tarasov
 • Game 5 Race to 9 - Yuriy Tarasov
 • Game 5 - Yuriy Tarasov won 7-11
 • Score After Game 5 - 7-11