Pts

1 2 3 4 5
Ilya Novikov 10 11 11 3 11
Vladimir Zhulyabin 12 6 7 11 4

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladimir Zhulyabin
 • Game 1 Race to 5 - Vladimir Zhulyabin
 • Game 1 Race to 7 - Vladimir Zhulyabin
 • Game 1 Race to 9 - Vladimir Zhulyabin
 • Game 1 - Vladimir Zhulyabin won 10-12
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Ilya Novikov
 • Game 2 Race to 5 - Ilya Novikov
 • Game 2 Race to 7 - Ilya Novikov
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Novikov
 • Game 2 - Ilya Novikov won 11-6
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Vladimir Zhulyabin
 • Game 3 Race to 5 - Ilya Novikov
 • Game 3 Race to 7 - Ilya Novikov
 • Game 3 Race to 9 - Ilya Novikov
 • Game 3 - Ilya Novikov won 11-7
 • Score After Game 3 - 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Vladimir Zhulyabin
 • Game 4 Race to 5 - Vladimir Zhulyabin
 • Game 4 Race to 7 - Vladimir Zhulyabin
 • Game 4 Race to 9 - Vladimir Zhulyabin
 • Game 4 - Vladimir Zhulyabin won 3-11
 • Score After Game 4 - 3-11
 • Game 5 Race to 3 - Ilya Novikov
 • Game 5 Race to 5 - Ilya Novikov
 • Game 5 Race to 7 - Ilya Novikov
 • Game 5 Race to 9 - Ilya Novikov
 • Game 5 - Ilya Novikov won 11-4
 • Score After Game 5 - 11-4