Pts

1 2 3 4 5
Olena Telezhinskaya 10 11 7 14 11
Karina Zavinovska 12 8 11 12 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Karina Zavinovska
 • Game 1 Race to 5 - Karina Zavinovska
 • Game 1 Race to 7 - Karina Zavinovska
 • Game 1 Race to 9 - Karina Zavinovska
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 1 - Karina Zavinovska won 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Karina Zavinovska
 • Game 2 Race to 5 - Karina Zavinovska
 • Game 2 Race to 7 - Karina Zavinovska
 • Game 2 Race to 9 - Olena Telezhinskaya
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 1 - Karina Zavinovska won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Karina Zavinovska
 • Game 3 Race to 5 - Karina Zavinovska
 • Game 3 Race to 7 - Karina Zavinovska
 • Game 3 Race to 9 - Karina Zavinovska
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 2 - Olena Telezhinskaya won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Karina Zavinovska
 • Game 4 Race to 5 - Karina Zavinovska
 • Game 4 Race to 7 - Olena Telezhinskaya
 • Game 4 Race to 9 - Olena Telezhinskaya
 • Score After Game 4 - 14-12
 • Game 3 - Karina Zavinovska won 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Olena Telezhinskaya
 • Game 5 Race to 5 - Olena Telezhinskaya
 • Game 5 Race to 7 - Olena Telezhinskaya
 • Game 5 Race to 9 - Olena Telezhinskaya
 • Score After Game 5 - 11-6
 • Game 5 - Olena Telezhinskaya won 11-6