Pts

1 2 3 4 5
Aleksei Zhelubenkov 11 9 11 7 11
Alexander Frolov 6 11 6 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 1 Race to 5 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksei Zhelubenkov
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 1 - Aleksei Zhelubenkov won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr I. Frolov
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr I. Frolov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr I. Frolov
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 1 - Aleksei Zhelubenkov won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 3 Race to 5 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksei Zhelubenkov
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 2 - Aleksandr I. Frolov won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksei Zhelubenkov
 • Game 4 Race to 7 - Aleksandr I. Frolov
 • Game 4 Race to 9 - Aleksandr I. Frolov
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 3 - Aleksei Zhelubenkov won 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Aleksandr I. Frolov
 • Game 5 Race to 5 - Aleksandr I. Frolov
 • Game 5 Race to 7 - Aleksandr I. Frolov
 • Game 5 Race to 9 - Aleksei Zhelubenkov
 • Score After Game 5 - 11-7
 • Game 5 - Aleksei Zhelubenkov won 11-7