Pts

1 2 3 4 5
Denys Kozlov 11 14 11 9 8
Volodymyr Melnykov 4 16 7 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Denys Kozlov
 • Game 1 Race to 5 - Denys Kozlov
 • Game 1 Race to 7 - Denys Kozlov
 • Game 1 Race to 9 - Denys Kozlov
 • Score After Game 1 - 11-4
 • Game 1 - Denys Kozlov won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 2 Race to 7 - Denys Kozlov
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Score After Game 2 - 14-16
 • Game 1 - Denys Kozlov won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Denys Kozlov
 • Game 3 Race to 5 - Denys Kozlov
 • Game 3 Race to 7 - Denys Kozlov
 • Game 3 Race to 9 - Denys Kozlov
 • Score After Game 3 - 11-7
 • Game 2 - Volodymyr Melnykov won 14-16
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 3 - Denys Kozlov won 11-7
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 5 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Score After Game 5 - 8-11
 • Game 5 - Volodymyr Melnykov won 8-11