Pts

1 2 3 4 5
Valentin Zaychenko 12 11 8 9 7
Vadym Grushko 10 7 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Valentin Zaichenko
 • Game 1 Race to 5 - Valentin Zaichenko
 • Game 1 Race to 7 - Valentin Zaichenko
 • Game 1 Race to 9 - Valentin Zaichenko
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 1 - Valentin Zaichenko won 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Vadym Grushko
 • Game 2 Race to 5 - Valentin Zaichenko
 • Game 2 Race to 7 - Valentin Zaichenko
 • Game 2 Race to 9 - Valentin Zaichenko
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Valentin Zaichenko won 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Vadym Grushko
 • Game 3 Race to 5 - Vadym Grushko
 • Game 3 Race to 7 - Vadym Grushko
 • Game 3 Race to 9 - Vadym Grushko
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Valentin Zaichenko won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Vadym Grushko
 • Game 4 Race to 5 - Vadym Grushko
 • Game 4 Race to 7 - Vadym Grushko
 • Game 4 Race to 9 - Vadym Grushko
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 3 - Vadym Grushko won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Valentin Zaichenko
 • Game 5 Race to 5 - Valentin Zaichenko
 • Game 5 Race to 7 - Vadym Grushko
 • Game 5 Race to 9 - Vadym Grushko
 • Score After Game 5 - 7-11
 • Game 5 - Vadym Grushko won 7-11