Home History

Setka Cup Women 2020/05/23 15:20 Vitalii Vasko v Artem Tkachenko L 0-3
Setka Cup Women 2020/05/23 13:50 Vitalii Vasko v Volodymyr Melnykov W 3-0
Setka Cup Women 2020/05/16 11:20 Leonid Dynaburg v Vitalii Vasko W 1-3
Setka Cup Women 2020/05/16 10:20 Vitalii Vasko v Artem Tkachenko W 3-2
Setka Cup Women 2020/05/16 09:20 Vitalii Vasko v Oleksandr Blashkun L 1-3
Setka Cup Women 2020/05/16 07:50 Vitalii Vasko v Denys Kozlov W 3-1
Setka Cup Women 2020/05/16 05:50 Vitalii Vasko v Serhii Solomko L 0-3
Setka Cup Women 2020/05/15 20:50 Vitalii Vasko v Dmytro Zaporozhets L 0-3

Away History

Setka Cup Women 2020/05/23 15:50 Pavlo Kovalchuk v Volodymyr Melnykov W 3-2
Setka Cup Women 2020/05/23 14:50 Vitalii Levytskyi v Pavlo Kovalchuk W 0-3
Setka Cup Women 2020/05/15 19:45 Pavlo Kovalchuk v Artem Tkachenko L 0-3
Setka Cup Women 2020/05/15 17:45 Serhii Burdelnyi v Pavlo Kovalchuk L 3-0
Setka Cup Women 2020/05/15 15:45 Yurii Kokunin v Pavlo Kovalchuk W 0-3
Setka Cup Women 2020/05/15 14:45 Pavlo Kovalchuk v Vitalii Levytskyi W 3-2
Setka Cup Women 2020/05/12 20:50 Pavlo Kovalchuk v Vitalii Levytskyi W 3-2
Setka Cup Women 2020/05/12 18:50 Oleksandr Leonenko v Pavlo Kovalchuk W 0-3