Dmitri Razinkov

Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 18:30 - Egor Mishutin v Dmitri Razinkov 3-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 17:30 - Sergei Simonov v Dmitri Razinkov 3-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 17:00 - Dmitri Razinkov v Vitalii Bazilevskii 2-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 19:58 - Sergey Simonov v Dmitri Razinkov 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 18:30 - Sergey Simonov v Dmitri Razinkov 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 17:30 - Ildar Khairullin v Dmitri Razinkov 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 17:00 - Dmitri Razinkov v Anton Kulakov 3-0
Moscow Liga Pro 03/18 07:05 - Aik Lulikyan v Dmitri Razinkov 7-11
Moscow Liga Pro 03/18 06:30 - Dmitrii Redenkov v Dmitri Razinkov 11-8
Moscow Liga Pro 03/18 05:30 - Dmitri Razinkov v Ildar Khairullin 11-8
Moscow Liga Pro 03/18 04:30 - Aik Lulikyan v Dmitri Razinkov 11-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 20:09 - Sergei Simonov v Dmitri Razinkov 11-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 19:00 - Dmitri Razinkov v Anatoly Trushkin 8-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 17:30 - Dmitri Razinkov v Sergei Simonov 0-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 16:30 - Ivan Moshkov v Dmitri Razinkov 3-7
Moscow Liga Pro 03/09 02:36 - Dmitri Razinkov v Vladislav Nikitin 11-9
Moscow Liga Pro 03/09 02:00 - Dmitri Razinkov v Sergey Nikulin 11-9
Moscow Liga Pro 03/09 01:00 - Vladislav Nikitin v Dmitri Razinkov 11-8
Moscow Liga Pro 03/08 23:30 - Dmitri Razinkov v Konstantin Bokovoy 11-7
Moscow Liga Pro 03/08 22:30 - Vyacheslav Tsvetkov v Dmitri Razinkov 12-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/05 19:40 - Dmitri Razinkov v Sergey Nikulin 10-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/05 18:30 - Aik Lulikyan v Dmitri Razinkov View
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/05 17:30 - Egor Mishutin v Dmitri Razinkov 9-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/05 17:00 - Dmitri Razinkov v Sergey Nikulin 10-6
Moscow Liga Pro 02/26 07:30 - Vitalii Bazilevskii v Dmitri Razinkov 8-11
Moscow Liga Pro 02/26 05:00 - Dmitri Razinkov v Aik Lulikyan 10-3
Moscow Liga Pro 02/26 04:00 - Vyacheslav Tsvetkov v Dmitri Razinkov 9-11
Moscow Liga Pro 02/12 07:01 - Egor Mishutin v Dmitri Razinkov 11-9
Moscow Liga Pro 02/12 06:00 - Sergei Simonov v Dmitri Razinkov 11-6
Moscow Liga Pro 02/12 05:00 - Danila Andreev v Dmitri Razinkov 11-5