Viktor Ivanov

Moscow Liga Pro 10/19 07:31 - Aleksey Sobolev v Viktor Ivanov 10-10
Moscow Liga Pro 10/19 06:30 - Aleksey Sobolev v Viktor Ivanov 4-9
Moscow Liga Pro 10/19 05:30 - Viktor Ivanov v Dmitrii Redenkov 5-10
Moscow Liga Pro 10/19 04:30 - Dmitry Pimenov v Viktor Ivanov 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/16 11:30 - Dmitry Pimenov v Viktor Ivanov 6-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/16 10:30 - Ivan Afanasyev v Viktor Ivanov 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/16 09:30 - Viktor Ivanov v Yuri Merkushin 9-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/16 08:30 - Dmitry Pimenov v Viktor Ivanov 11-8
Moscow Liga Pro 10/10 02:40 - Aleksandr Klavdenkov v Viktor Ivanov 10-8
Moscow Liga Pro 10/10 01:30 - Yuri Merkushin v Viktor Ivanov 8-10
Moscow Liga Pro 10/10 00:00 - Viktor Ivanov v Andrey Zolotov 10-12
Moscow Liga Pro 10/09 22:30 - Viktor Ivanov v Aleksandr Klavdenkov 9-10
Moscow Liga Pro 10/09 21:30 - Anatoly Trushkin v Viktor Ivanov 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/09 10:55 - Yuri Merkushin v Viktor Ivanov 13-15
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/09 09:30 - Viktor Ivanov v Dmitry Pimenov 8-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/09 08:30 - Ivan Afanasyev v Viktor Ivanov 11-9
Moscow Liga Pro 10/05 07:30 - Vyacheslav Ermilin v Viktor Ivanov 11-7
Moscow Liga Pro 10/05 06:00 - Alexey Kudryavtsev v Viktor Ivanov 4-9
Moscow Liga Pro 10/05 05:00 - Vyacheslav Ermilin v Viktor Ivanov 12-10
Moscow Liga Pro 10/05 04:30 - Viktor Ivanov v Dmitry Tunitsin 10-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/04 11:03 - Viktor Ivanov v Yuri Merkushin 7-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/04 10:00 - Yuri Merkushin v Viktor Ivanov 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/04 09:00 - Ivan Afanasev v Viktor Ivanov 11-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 10/04 08:30 - Viktor Ivanov v Ilya Korogodskii 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/27 10:57 - Viktor Ivanov v Ivan Afanasev 7-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/27 10:30 - Yuri Merkushin v Viktor Ivanov 10-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/27 09:30 - Viktor Ivanov v Ilya Korogodskii 10-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/27 08:30 - Ivan Afanasev v Viktor Ivanov 10-12
Moscow Liga Pro 09/26 03:00 - Alik Girevenkov v Viktor Ivanov 9-8
Moscow Liga Pro 09/26 01:30 - Viktor Ivanov v Aleksandr Klavdenkov 9-6