Alexey Slashchilin

Results

Liga Pro 04/17 16:15 - Aleksei Slachshilin v Roman Khomenko L 0-3
Liga Pro 04/17 15:15 - Roman Homenko v Aleksei Slachshilin W 2-3
Liga Pro 04/17 15:15 - Igor Poletaev v Aleksei Slachshilin - View
Liga Pro 04/17 14:15 - Alexey Slashchilin v Ivan Kirpitnev W 3-0
Liga Pro 04/17 13:15 - Ivan Nirkov v Aleksei Slachshilin W 0-3
Liga Pro 04/16 12:15 - Ivan Buyanin v Alexey Slashchilin L 3-1
Liga Pro 04/16 11:15 - Ivan Buyanin v Aleksei Slachshilin L 3-2
Liga Pro 04/16 10:15 - Aleksei Slachshilin v Yaroslav Bazhinov W 3-0
Liga Pro 04/16 09:15 - Aleksandr Libatskii v Aleksei Slachshilin L 3-2
Liga Pro 04/15 12:15 - Aleksei Slachshilin v Oleg Suharkov W 3-1
Liga Pro 04/15 11:15 - Aleksei Slachshilin v Igor Poletaev W 3-1
Liga Pro 04/15 09:45 - Aleksei Slachshilin v Aleksandr Libatskii W 3-2