Patriots BC

Rwanda National League 09/21 18:17 - Reg BBC v Patriots BC W 59-65
Rwanda National League 09/20 19:00 - Patriots BC v REG W 78-60
Rwanda National League 09/11 19:00 - Patriots BC v REG W 69-61
Rwanda National League 09/06 19:00 - Reg BBC v Patriots L 63-62
Rwanda National League 08/31 19:00 - Patriots BC v REG L 59-64
Rwanda National League 08/30 19:00 - Patriots BC v REG L 65-66
Rwanda National League 08/23 19:00 - REG v Patriots BC - View
Rwanda National League 07/26 16:52 - Patriots BC v APR BBC W 80-60
Rwanda National League 07/20 19:00 - Patriots BC v APR BBC L 63-64
Rwanda National League 07/19 17:00 - APR BBC v Patriots BC W 53-69
Rwanda National League 07/13 19:00 - Patriots BC v APR BBC W 63-51
Rwanda National League 07/12 16:48 - Patriots BC v APR BBC L 80-87
Rwanda National League 05/18 08:59 - UR BBC v Patriots BC W 49-95
Rwanda National League 05/10 16:48 - REG v Patriots BC W 65-74
Rwanda National League 04/26 16:00 - UGB v Patriots W 53-74
Rwanda National League 04/20 11:00 - IPRC Huye BBC v Patriots W 58-69
Rwanda National League 04/05 18:00 - Patriots v APR BBC W 73-63
Rwanda National League 03/29 18:00 - Espoir BBC v Patriots L 61-59
Rwanda National League 03/22 16:00 - IPRC-Kigali v Patriots BC L 81-78
Basketball Matches 01/31 18:00 1 Patriots BC v APR BBC W 77-67
Rwanda National League 01/12 12:54 - Patriots v IPRC South BBC W 69-58
Rwanda National League 01/10 16:19 - Patriots v Rusizi W 89-54
Rwanda National League 01/04 18:00 - Espoir BBC v Patriots W 54-70
Rwanda National League 12/21 18:00 1 REG v Patriots W 78-82
Rwanda National League 12/16 11:00 - Patriots BC v UR BBC W 127-47
Basketball Matches 12/14 17:53 - APR BBC v Patriots W 67-69
Basketball Matches 10/28 14:00 - Espoir BBC v Patriots BC L 86-84