Sergey Kuzmin

Results

Liga Pro 09/15 16:00 - Sergey Kuzmin v Oleg Belugin L 2-3
Liga Pro 09/15 14:30 - Sergey Kuzmin v Andrey Yakovlev W 3-1
Liga Pro 09/15 14:00 - Aleksandr Alekseev v Sergey Kuzmin W 2-3
Liga Pro 09/15 12:30 - Sergey Kuzmin v Oleg Belugin L 1-3
Liga Pro 09/14 15:30 - Sergey Kuzmin v Oleg Belugin L 1-3
Liga Pro 09/14 14:30 - Vladimir Mishakin v Sergey Kuzmin L 3-0
Liga Pro 09/14 13:30 - Oleg Belugin v Sergey Kuzmin W 1-3
Liga Pro 09/14 13:00 - Sergey Kuzmin v Aleksandr Alekseev W 3-1
Liga Pro 09/09 12:00 - Sergey Kuzmin v Ivan Iskenderov W 3-1
Liga Pro 09/09 10:30 - Vladislav Chahur v Sergey Kuzmin W 2-3
Liga Pro 09/09 09:30 - Ivan Iskenderov v Sergey Kuzmin W 1-3
Liga Pro 09/09 09:00 - Sergey Kuzmin v Vladimir Zhulyabin W 3-0