Valery Ivanov

Moscow Liga Pro 08/14 02:30 - Valery Ivanov v Dmitry Petrochenko 8-9
Moscow Liga Pro 08/14 01:30 - Alexander Frolov v Valery Ivanov 4-9
Moscow Liga Pro 08/14 00:00 - Valery Ivanov v Dmitrii Ignatev 8-10
Moscow Liga Pro 08/13 23:00 - Igor Kovalev v Valery Ivanov 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/12 19:27 - Igor Minchenkov v Valery Ivanov 10-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/12 18:00 - Valery Ivanov v Sergey Vakar 6-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/12 17:30 - Alexander Frolov v Valery Ivanov 11-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/12 16:00 - Valery Ivanov v Igor Minchenkov 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/05 19:30 - Alexey Afanasyev v Valery Ivanov 13-12
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/05 17:30 - Valery Ivanov v Andrey Pravednov 8-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/05 16:30 - Andrey Lytko v Valery Ivanov 8-8
Moscow Liga Pro 08/02 07:36 - Valery Ivanov v Andrey Lytko 12-11
Moscow Liga Pro 08/02 06:30 - Valery Ivanov v Andrey Lytko 10-7
Moscow Liga Pro 08/02 05:00 - Valery Ivanov v Sergey Ogay 11-7
Moscow Liga Pro 08/02 04:00 - Andrey Pravednov v Valery Ivanov 8-11
Moscow Liga Pro 07/31 01:30 - Igor Minchenkov v Valery Ivanov 11-8
Moscow Liga Pro 07/31 00:00 - Valery Ivanov v Sergey Vakar 8-11
Moscow Liga Pro 07/30 22:30 - Valery Ivanov v Evgenii Masokin 8-10
Moscow Liga Pro 07/30 21:30 - Dmitry Ignatiev v Valery Ivanov 6-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/29 19:09 - Valery Ivanov v Yaroslav Troyanov 10-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/29 18:00 - Valery Ivanov v Yaroslav Troyanov 11-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/29 17:30 - Sergey Vakar v Valery Ivanov 7-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/29 16:00 - Valery Ivanov v Rodion Rodin 10-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/22 19:08 - Valery Ivanov v Andrey Lytko 5-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/22 18:00 - Valery Ivanov v Andrey Pravednov 8-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/22 17:30 - Aleksej Afanasev v Valery Ivanov 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/22 16:00 - Valery Ivanov v Andrey Lytko 9-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/15 19:30 - Andrey Lytko v Valery Ivanov 11-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/15 18:30 - Valery Ivanov v Alexander Frolov 10-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/15 17:00 - Valery Ivanov v Yaroslav Troyanov 4-9