Valery Ivanov

Liga Pro FNTR Moscow Open 03/18 14:30 - Valery Ivanov v Oleg Nikiforov View
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/18 14:00 - Alexander Serebrennikov v Valery Ivanov View
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/18 12:30 - Valery Ivanov v Tynchtyk Turabekov View
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/13 19:17 - Valery Ivanov v Roman Kobytov 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/13 18:30 - Valery Ivanov v Oleg Nikiforov 5-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/13 17:00 - Valery Ivanov v Alexander Serebrennikov 7-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/13 16:00 - Roman Kobytov v Valery Ivanov 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/09 19:08 - Valery Ivanov v Tynchtyk Turabekov 11-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/09 18:30 - Valery Ivanov v Evgenii Masokin 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/09 17:00 - Valery Ivanov v Tynchtyk Turabekov 10-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/09 16:00 - Alexey Uvarov v Valery Ivanov 16-15
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/04 15:45 - Valery Ivanov v Nikolay Zhurba 6-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/04 13:30 - Valery Ivanov v Nikita Lyfenko 8-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/04 12:30 - Dmitriy Rutko v Valery Ivanov 11-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/21 19:00 - Stanislav Bilyuga v Valery Ivanov 11-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/21 18:00 - Valery Ivanov v Timofey Arteev 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/21 17:30 - Evgeniy Glazun v Valery Ivanov 11-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/21 16:00 - Valery Ivanov v Stanislav Bilyuga 11-11
Moscow Liga Pro 02/12 02:27 - Valery Ivanov v Tynchtyk Turabekov 10-12
Moscow Liga Pro 02/12 02:00 - Igor Minchenkov v Valery Ivanov 10-6
Moscow Liga Pro 02/12 00:30 - Tynchtyk Turabekov v Valery Ivanov 4-9
Moscow Liga Pro 02/11 23:00 - Valery Ivanov v Oleg Nikiforov 7-11
Moscow Liga Pro 02/11 21:30 - Valery Ivanov v Dmitry Ignatiev 11-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/06 19:00 - Stanislav Bilyuga v Valery Ivanov 9-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/06 18:00 - Valery Ivanov v Aleksej Afanasev 7-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/06 17:30 - Alexander Gribkov v Valery Ivanov 6-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/06 16:00 - Valery Ivanov v Stanislav Bilyuga 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/22 18:53 - Alexander Frolov v Valery Ivanov 10-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/22 17:30 - Anton Yudin v Valery Ivanov 9-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/22 16:00 - Valery Ivanov v Roman Kobytov 11-12