Andrey Sadkov

Results

Liga Pro 05/25 15:30 - Andrey Sadkov v Dmitrii Basmanov 2-3
Liga Pro 05/25 14:00 - Andrey Babkin v Andrey Sadkov 0-3
Liga Pro 05/25 13:00 - Dmitrii Basmanov v Andrey Sadkov 0-3
Liga Pro 05/25 12:30 - Andrey Sadkov v Igor Meteleshko 3-2
Liga Pro 05/24 23:30 - Andrey Sadkov v Ivan Pandur 3-2
Liga Pro 05/24 22:30 - Dmitrii Basmanov v Andrey Sadkov 0-3
Liga Pro 05/24 21:30 - Andrey Sadkov v Ivan Pandur 3-2
Liga Pro 05/24 20:30 - Andrey Babkin v Andrey Sadkov 0-3
Liga Pro 05/24 11:30 - Andrey Sadkov v Andrey Babkin 3-0
Liga Pro 05/24 10:30 - Andrey Babkin v Andrey Sadkov 2-3
Liga Pro 05/24 09:30 - Andrey Sadkov v Igor Meteleshko 3-1
Liga Pro 05/24 08:30 - Ivan Pandur v Andrey Sadkov 1-3