Vladimir Zhulyabin

Results

Liga Pro 07/06 15:30 - Sergey Kuzmin v Vladimir Zhulyabin L 3-0
Liga Pro 07/06 14:30 - Vladimir Zhulyabin v Ilya Novikov W 3-0
Liga Pro 07/06 13:00 - Vladimir Zhulyabin v Sergey Kuzmin L 1-3
Liga Pro 07/06 12:00 - Ivan Pandur v Vladimir Zhulyabin W 1-3
Liga Pro 07/05 23:00 - Ivan Pandur v Vladimir Zhulyabin W 0-3
Liga Pro 07/05 22:30 - Vladimir Zhulyabin v Sergey Kuzmin L 0-3
Liga Pro 07/05 21:00 - Vladimir Zhulyabin v Ivan Pandur W 3-2
Liga Pro 07/05 20:00 - Nikita Sukharnikov v Vladimir Zhulyabin L 3-0
Liga Pro 07/04 19:00 - Vladimir Zhulyabin v Ivan Pandur L 1-3
Liga Pro 07/04 18:00 - Vladimir Zhulyabin v Ilya Novikov L 1-3
Liga Pro 07/04 17:30 - Nikita Sukharnikov v Vladimir Zhulyabin W 2-3
Liga Pro 07/04 16:00 - Vladimir Zhulyabin v Ivan Pandur W 3-0