Evgeny Kryuchkov

Moscow Liga Pro 09/27 02:00 - Evgeny Kryuchkov v Igor Matveev 6-8
Moscow Liga Pro 09/27 02:00 - Evgeny Kryuchkov v Maxim Perunov View
Moscow Liga Pro 09/27 01:00 - Timur Mamazakirov v Evgeny Kryuchkov 11-9
Moscow Liga Pro 09/26 23:30 - Evgeny Kryuchkov v Igor Poletaev 8-11
Moscow Liga Pro 09/26 22:30 - Evgeny Grishaev v Evgeny Kryuchkov 12-10
Moscow Liga Pro 09/06 03:00 - Evgeny Kryuchkov v Maxim Perunov 10-11
Moscow Liga Pro 09/06 02:00 - Evgeny Kryuchkov v Igor Poletaev 6-6
Moscow Liga Pro 09/06 01:00 - Alexey Slashchilin v Evgeny Kryuchkov 6-11
Moscow Liga Pro 09/05 23:30 - Evgeny Kryuchkov v Maxim Perunov 8-10
Moscow Liga Pro 09/05 22:30 - Eduard Golovachev v Evgeny Kryuchkov 8-11
Moscow Liga Pro 07/12 02:24 - Evgeny Kryuchkov v Igor Matveev 8-7
Moscow Liga Pro 07/12 02:00 - Evgeny Kryuchkov v Sergey Khomutov 7-2
Moscow Liga Pro 07/12 01:00 - Maxim Perunov v Evgeny Kryuchkov 12-11
Moscow Liga Pro 07/11 23:30 - Evgeny Kryuchkov v Igor Matveev 11-3
Moscow Liga Pro 07/11 22:30 - Igor Poletaev v Evgeny Kryuchkov 14-12