Sergey Lanovenko

Liga Pro FNTR Moscow Open 12/03 07:30 - Sergey Lanovenko v Alexander Arapov 10-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/03 06:30 - Sergey Lanovenko v Nikolay Pashkov 11-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/03 05:00 - Sergey Lanovenko v Sergey Muslikov 6-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 12/03 04:00 - Alexander Arapov v Sergey Lanovenko 8-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/12 07:23 - Sergey Lanovenko v Vladislav Smaglyukov 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/12 06:30 - Alexander Arapov v Sergey Lanovenko 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/12 05:30 - Sergey Lanovenko v Vladislav Smaglyukov 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 11/12 04:30 - Vladimir Demidov v Sergey Lanovenko 8-11