Aleksey Kuznetsov

Liga Pro FNTR Moscow Open 02/20 19:12 - Aleksey Kuznetsov v Aleksey Uezdin 9-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/20 18:00 - Aleksey Kuznetsov v Konstantin Churin 10-12
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/20 17:30 - Alexander Ekzhanov v Aleksey Kuznetsov 11-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/20 16:00 - Aleksey Kuznetsov v Aleksey Uezdin 6-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/14 16:22 - Aleksey Kuznetsov v Aleksey Uezdin 5-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/14 14:30 - Aleksey Kuznetsov v Aleksey Uezdin 10-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/14 14:00 - Alexey Komarov v Aleksey Kuznetsov 7-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/14 12:30 - Aleksey Kuznetsov v Vladimir Nemashkalo 9-9