Vladyslav Mishchenko

Results

Setka Cup 04/14 11:50 - Vladyslav Mishchenko v Valery Vlasenko - View
Setka Cup 04/14 10:20 - Vladyslav Mishchenko v Oleksandr Zhyrnov L 0-3
Setka Cup 04/14 08:50 - Vladyslav Mishchenko v Rodion Kapinus L 2-3
Setka Cup 04/14 07:20 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Fedoryshyn L 2-3
Setka Cup 04/14 05:50 - Vladyslav Mishchenko v Andrii Dombrovskyi W 3-0
Setka Cup 04/13 17:00 - Vladyslav Mishchenko v Andrii Dombrovskyi W 3-1
Setka Cup 04/13 16:00 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Fedoryshyn L 2-3
Setka Cup 04/13 14:30 - Vladyslav Mishchenko v Rodion Kapinus L 1-3
Setka Cup 04/13 13:30 - Vladyslav Mishchenko v Valery Vlasenko L 1-3
Setka Cup 04/12 18:10 - Artem Yurkov v Vladyslav Mishchenko W 2-3
Setka Cup 04/12 17:10 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Fedoryshyn W 3-2
Setka Cup 04/12 16:10 - Vladyslav Mishchenko v Dmytro Lazuryk W 3-2