Vladyslav Mishchenko

Results

Setka Cup 01/22 13:20 - Vladyslav Mishchenko v Oleksii Hrymovskyi W 3-2
Setka Cup 01/22 11:20 - Dmytro Lazuryk v Vladyslav Mishchenko L 3-1
Setka Cup 01/22 10:20 - Vladyslav Mishchenko v Artem Yurkov W 3-2
Setka Cup 01/22 09:20 - Vladyslav Kurchytskyi v Vladyslav Mishchenko W 0-3
Setka Cup 01/22 07:50 - Vladyslav Mishchenko v Oleksandr Zhyrnov W 3-1
Setka Cup 01/21 18:00 - Dmytro Gudimenko v Vladyslav Mishchenko L 3-0
Setka Cup 01/21 16:30 - Vladyslav Mishchenko v Oleksii Hrymovskyi W 3-1
Setka Cup 01/21 15:00 - Vladyslav Mishchenko v Vladyslav Kurchytskyi L 0-3
Setka Cup 01/21 13:30 - Vladyslav Mishchenko v Dmytro Lazuryk L 0-3
Setka Cup 01/20 22:50 - Dmytro Lazuryk v Vladyslav Mishchenko W 2-3
Setka Cup 01/20 21:50 - Vladyslav Mishchenko v Artem Yurkov W 3-0
Setka Cup 01/20 20:50 - Vladyslav Mishchenko v Timur Karchevskiy L 0-3