Vitalii Vasko

Results

Setka Cup 06/06 11:45 - Vitalii Vasko v Volodymyr Varchenko W 3-2
Setka Cup 06/06 09:45 - Aleksandr Zhuravlev v Vitalii Vasko L 3-0
Setka Cup 06/06 08:45 - Vitalii Vasko v Konstantin Klimenko W 3-1
Setka Cup 06/06 07:45 - Ivan Udovenko v Vitalii Vasko W 1-3
Setka Cup 06/06 06:15 - Vitalii Vasko v Volodymyr Melnykov L 1-3
Setka Cup 05/31 18:45 - Leonid Dynaburg v Vitalii Vasko L 3-0
Setka Cup 05/31 17:45 - Vitalii Vasko v Eduard Populovskyi W 3-2
Setka Cup 05/31 16:45 - Vitalii Vasko v Oleksandr Goncharuk W 3-2
Setka Cup 05/31 15:15 - Vitalii Vasko v Ivan Udovenko W 3-1
Setka Cup 05/31 13:15 - Vitalii Vasko v Serhii Solomko W 3-2
Setka Cup 05/23 19:50 - Vitalii Vasko v Oleksandr Goncharuk W 3-0
Setka Cup 05/23 18:20 - Vitalii Vasko v Vitalii Levytskyi L 0-3

Leagues Played