Dmytro Khairov

Setka Cup 04/04 18:10 - Stefan Yakimenko v Dmytro Khairov 3-2
Setka Cup 04/04 16:40 - Ihor Hudushyn v Dmytro Khairov 2-3
Setka Cup 04/04 15:40 - Dmytro Khairov v Kostiantyn Yahnitynskyi 3-2
Setka Cup 04/04 14:40 - Kostiantyn Yahnitynskyi v Dmytro Khairov 2-3
Setka Cup 04/04 14:10 - Dmytro Khairov v Ihor Hudushyn 3-2
Setka Cup 04/04 13:10 - Dmytro Khairov v Stefan Yakimenko 3-1
Setka Cup 04/01 10:10 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 3-0
Setka Cup 04/01 09:10 - Dmytro Khairov v Serhii Semenets 3-0
Setka Cup 04/01 08:40 - Dmytro Khairov v Andrii Podolian 3-1
Setka Cup 04/01 07:40 - Andrii Podolian v Dmytro Khairov 0-3
Setka Cup 04/01 06:40 - Serhii Semenets v Dmytro Khairov 2-3
Setka Cup 04/01 05:10 - Sergei Yatsenko v Dmytro Khairov 0-3
Setka Cup 03/26 12:45 - Oleg Pereguda v Dmytro Khairov 0-3
Setka Cup 03/26 11:45 - Konstiantyn Tsoi v Dmytro Khairov 3-1
Setka Cup 03/26 10:15 - Volodymyr Kononikhin v Dmytro Khairov 3-2
Setka Cup 03/26 08:15 - Dmitry Drach v Dmytro Khairov 3-0
Setka Cup 03/26 06:15 - Ihor Hudushyn v Dmytro Khairov 3-1
Setka Cup 03/24 11:30 - Dmytro Khairov v Stefan Yakimenko 11-5
Setka Cup 03/24 09:40 - Vadym Semenenko v Dmytro Khairov 0-3
Setka Cup 03/24 08:40 - Dmytro Khairov v Stefan Yakimenko 2-3
Setka Cup 03/24 07:40 - Andrii Troian v Dmytro Khairov 2-3
Setka Cup 03/24 06:40 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 3-0
Setka Cup 03/22 19:15 - Vasil Smyk v Dmytro Khairov 8-11
Setka Cup 03/22 18:15 - Dmytro Khairov v Vasil Smyk 0-3
Setka Cup 03/22 17:15 - Dmytro Khairov v Stefan Yakimenko 3-2
Setka Cup 03/22 15:45 - Dmytro Khairov v Serhii Burdelnyi 3-1
Setka Cup 03/22 14:45 - Dmytro Khairov v Oleksandr Leonenko 2-3
Setka Cup 03/20 11:45 - Dmytro Khairov v Oleg Pereguda 6-11
Setka Cup 03/20 10:40 - Vadym Semenenko v Dmytro Khairov 1-11
Setka Cup 03/20 09:10 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 11-7