Sergei Yatsenko

Setka Cup 04/07 17:40 - Serhii Semenets v Sergei Yatsenko 1-3
Setka Cup 04/07 17:10 - Oleg Pereguda v Sergei Yatsenko 3-0
Setka Cup 04/07 15:40 - Andrii Podolian v Sergei Yatsenko 3-1
Setka Cup 04/07 14:40 - Sergei Yatsenko v Andrii Podolian 3-2
Setka Cup 04/07 13:40 - Sergei Yatsenko v Oleg Pereguda 0-3
Setka Cup 04/07 12:40 - Sergei Yatsenko v Serhii Semenets 3-0
Setka Cup 04/01 10:10 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 3-0
Setka Cup 04/01 09:40 - Andrii Podolian v Sergei Yatsenko 1-3
Setka Cup 04/01 08:10 - Serhii Semenets v Sergei Yatsenko 1-3
Setka Cup 04/01 07:10 - Sergei Yatsenko v Serhii Semenets 3-2
Setka Cup 04/01 06:10 - Sergei Yatsenko v Andrii Podolian 1-3
Setka Cup 04/01 05:10 - Sergei Yatsenko v Dmytro Khairov 0-3
Setka Cup 03/26 11:31 - Valeriy Pechenyuk v Sergei Yatsenko 9-11
Setka Cup 03/26 10:30 - Ruslan Tatarynov v Sergei Yatsenko 3-1
Setka Cup 03/26 09:00 - Sergei Yatsenko v Vadym Semenenko 3-0
Setka Cup 03/26 07:30 - Sergei Yatsenko v Valeriy Pechenyuk 1-3
Setka Cup 03/26 06:00 - Sergei Yatsenko v Oleh Yurenev 3-2
Setka Cup 03/24 11:59 - Andrii Troian v Sergei Yatsenko 11-3
Setka Cup 03/24 10:10 - Sergei Yatsenko v Stefan Yakimenko 0-3
Setka Cup 03/24 09:10 - Andrii Troian v Sergei Yatsenko 1-3
Setka Cup 03/24 08:10 - Vadym Semenenko v Sergei Yatsenko 1-3
Setka Cup 03/24 06:40 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 3-0
Setka Cup 03/23 10:10 - Sergei Yatsenko v Stefan Yakimenko 2-3
Setka Cup 03/23 09:10 - Ihor Hudushyn v Sergei Yatsenko 1-3
Setka Cup 03/23 08:10 - Serhii Burdelnyi v Sergei Yatsenko 3-1
Setka Cup 03/23 06:40 - Oleg Pereguda v Sergei Yatsenko 2-3
Setka Cup 03/20 10:10 - Sergei Yatsenko v Ihor Hudushyn 5-9
Setka Cup 03/20 09:10 - Dmytro Khairov v Sergei Yatsenko 11-7
Setka Cup 03/20 08:10 - Vadym Semenenko v Sergei Yatsenko 11-7
Setka Cup 03/20 06:40 - Oleg Pereguda v Sergei Yatsenko 3-11