Yaroslav Kerusenko

Setka Cup 04/04 10:00 - Anatolii Nazarov v Yaroslav Kerusenko View
Setka Cup 04/04 09:00 - Yaroslav Kerusenko v Anatolii Nazarov View
Setka Cup 04/04 07:30 - Vladyslav Mishchenko v Yaroslav Kerusenko View
Setka Cup 04/04 07:00 - Ivan Efimenko v Yaroslav Kerusenko View
Setka Cup 03/26 19:57 - Yaroslav Kerusenko v Vadym Koriahin 9-11
Setka Cup 03/26 18:00 - Yaroslav Kerusenko v Igor Trydukh 3-2
Setka Cup 03/26 16:30 - Yaroslav Kerusenko v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 03/26 15:30 - Yaroslav Kerusenko v Ivan Efimenko 3-1
Setka Cup 03/24 12:45 - Yaroslav Kerusenko v Oleksandr Kolbasenko 11-13
Setka Cup 03/24 10:45 - Igor Trydukh v Yaroslav Kerusenko 3-2
Setka Cup 03/24 09:45 - Yaroslav Kerusenko v Vladyslav Mishchenko 3-1
Setka Cup 03/24 08:45 - Anatolii Nazarov v Yaroslav Kerusenko 2-3
Setka Cup 03/24 07:15 - Yaroslav Kerusenko v Ivan Efimenko 3-0
Setka Cup 03/19 20:10 - Dmytro Gudimenko v Yaroslav Kerusenko 11-7
Setka Cup 03/19 19:10 - Oleksandr Zhyrnov v Yaroslav Kerusenko 7-11
Setka Cup 03/19 17:40 - Andrii Shcherinskyi v Yaroslav Kerusenko 11-10
Setka Cup 03/19 15:40 - Rodion Kapinus v Yaroslav Kerusenko 12-11
Setka Cup 03/19 13:40 - Oleksii Nadporozhskyi v Yaroslav Kerusenko 11-9
Setka Cup 03/14 20:00 - Yaroslav Kerusenko v Oleksii Nadporozhskyi 12-14
Setka Cup 03/14 18:00 - Yevhenii Stepanenko v Yaroslav Kerusenko 12-10
Setka Cup 03/14 17:00 - Yaroslav Kerusenko v Serhii Chernayvskiy 9-11
Setka Cup 03/14 16:00 - Mykhailo Teteruk v Yaroslav Kerusenko 12-10
Setka Cup 03/14 14:30 - Yaroslav Kerusenko v Vladyslav Kurchytskyi 5-11