Pavlo Pyasta

TT Cup Ukraine 03/26 13:45 - Pavlo Pyasta v Andriy Vielchev 1-3
TT Cup Ukraine 03/26 12:00 - Pavlo Pyasta v Valerii Hladun 2-3
TT Cup Ukraine 03/26 10:15 - Pavlo Pyasta v Vadim Miroshnichenko 3-2
TT Cup Ukraine 03/26 08:30 - Pavlo Pyasta v Mykhailo Plokhotniuk 3-2
TT Cup Ukraine 03/26 06:45 - Pavlo Pyasta v Uriy Shevcov 1-3
TT Cup Ukraine 03/25 16:40 - Vadim Miroshnichenko v Pavlo Pyasta 3-1
TT Cup Ukraine 03/25 14:20 - Valerii Hladun v Pavlo Pyasta 2-3
TT Cup Ukraine 03/25 13:10 - Mykhailo Plokhotniuk v Pavlo Pyasta 3-1
TT Cup Ukraine 03/25 11:25 - Vadim Miroshnichenko v Pavlo Pyasta 3-0
TT Cup Ukraine 03/25 09:05 - Andriy Vielchev v Pavlo Pyasta 1-3
TT Cup Ukraine 03/25 06:45 - Uriy Shevcov v Pavlo Pyasta 1-3