Andrii Hrytsai

Results

Setka Cup 04/12 19:55 - Andrii Hrytsai v Taras Bonishchuk W 3-2
Setka Cup 04/12 17:55 - Yevhen Bielokon v Andrii Hrytsai W 0-3
Setka Cup 04/12 16:55 - Andrii Hrytsai v Dmitriy Pereyaslovskyi W 3-2
Setka Cup 04/12 15:55 - Yevhen Ivanov v Andrii Hrytsai W 2-3
Setka Cup 04/12 14:25 - Andrii Hrytsai v Oleh Skoryk L 0-3
Setka Cup 04/09 12:55 - Oleksandr Melashenko v Andrii Hrytsai L 3-0
Setka Cup 04/09 11:25 - Andrii Hrytsai v Valerii Onykyienko L 1-3
Setka Cup 04/09 09:25 - Oleh Skoryk v Andrii Hrytsai L 3-1
Setka Cup 04/09 07:25 - Yevhen Bielokon v Andrii Hrytsai L 3-0
Setka Cup 04/09 06:25 - Vadym Khorolskyi v Andrii Hrytsai W 2-3
Setka Cup 04/08 11:55 - Yevhen Bielokon v Andrii Hrytsai W 2-3
Setka Cup 04/08 10:55 - Andrii Hrytsai v Oleh Skoryk W 3-0