Anahit Simonyan

Results

Armenia TT Cup 07/01 12:40 - Anahit Simonyan v Milena Gazaryan L 1-3
Armenia TT Cup 07/01 12:00 - Milena Gazaryan v Anahit Simonyan L 3-0
Armenia TT Cup 07/01 11:20 - Anahit Simonyan v Raisa Parsadanyan L 0-3
Armenia TT Cup 07/01 10:20 - Anahit Simonyan v Mariam Stepanyan L 1-3
Armenia TT Cup 07/01 09:20 - Mane Ghazaryan v Anahit Simonyan L 3-1
Armenia TT Cup 07/01 08:00 - Anahit Simonyan v Mane Ghazaryan L 1-3
Armenia TT Cup 07/01 07:20 - Raisa Parsadanyan v Anahit Simonyan L 3-0
Armenia TT Cup 07/01 06:20 - Anahit Simonyan v Milena Gazaryan W 3-0
Armenia TT Cup 07/01 05:20 - Mariam Stepanyan v Anahit Simonyan L 3-0
Armenia TT Cup 06/29 12:20 - Mane Ghazaryan v Anahit Simonyan L 3-1
Armenia TT Cup 06/29 11:40 - Anahit Simonyan v Mariam Stepanyan L 2-3
Armenia TT Cup 06/29 11:00 - Anahit Simonyan v Raisa Parsadanyan L 0-3