Oleg Obidnyi

Results

TT Cup Ukraine 07/02 12:30 - Oleg Obidnyi v Pavlo Stets W 3-0
TT Cup Ukraine 07/02 10:10 - Viacheslav Yarovoy v Oleg Obidnyi W 0-3
TT Cup Ukraine 07/02 09:00 - Oleg Obidnyi v Illia Yanishevskiy L 2-3
TT Cup Ukraine 07/02 07:50 - Yuriy Tarasov v Oleg Obidnyi W 0-3
TT Cup Ukraine 07/02 06:05 - Oleg Obidnyi v Oleksandr Gerasimov W 3-1
TT Cup Ukraine 07/01 11:55 - Oleg Obidnyi v Oleksandr Gerasimov W 3-2
TT Cup Ukraine 07/01 10:10 - Oleg Obidnyi v Viacheslav Yarovoy W 3-2
TT Cup Ukraine 07/01 08:25 - Oleg Obidnyi v Yuriy Tarasov W 3-0
TT Cup Ukraine 07/01 06:40 - Oleg Obidnyi v Pavlo Stets W 3-1
TT Cup Ukraine 07/01 04:55 - Oleg Obidnyi v Illia Yanishevskiy L 2-3
TT Cup Ukraine 06/24 20:00 - Oleg Obidnyi v Pavlo Stets W 3-0
TT Cup Ukraine 06/24 19:25 - Oleg Obidnyi v Oleksandr Shchytka L 1-3