Olga Leshchenko

Results

TT Cup Ukraine 04/08 11:45 - Iryna Yarushkina v Olga Leshchenko L 3-1
TT Cup Ukraine 04/08 10:35 - Olga Leshchenko v Iryna Yarushkina L 0-3
TT Cup Ukraine 04/08 09:25 - Olga Leshchenko v Oksana Halimbaieva W 3-2
TT Cup Ukraine 04/08 08:15 - Olga Leshchenko v Anastasiia Postol L 1-3
TT Cup Ukraine 04/08 07:05 - Olga Leshchenko v Kateryna Alekseenko L 1-3
TT Cup Ukraine 04/07 12:20 - Olga Leshchenko v Oksana Halimbaieva L 1-3
TT Cup Ukraine 04/07 10:35 - Olga Leshchenko v Kateryna Alekseenko W 3-2
TT Cup Ukraine 04/07 09:25 - Olga Leshchenko v Anastasiia Postol L 1-3
TT Cup Ukraine 04/07 08:15 - Olga Leshchenko v Oksana Halimbaieva W 3-1
TT Cup Ukraine 04/07 07:05 - Olga Leshchenko v Iryna Yarushkina W 3-1
TT Cup Ukraine 03/18 13:20 - Olga Leshchenko v Nataliya Zoreva L 2-3
TT Cup Ukraine 03/18 12:10 - Olga Leshchenko v Anastasiia Postol L 2-3