Dmytro Lazuryk

Results

Setka Cup 04/18 11:18 - Dmytro Lazuryk v Oleksandr Zhyrnov W 3-2
Setka Cup 04/18 09:50 - Nikita Vilenchyts v Dmytro Lazuryk W 0-3
Setka Cup 04/18 08:20 - Vladyslav Mishchenko v Dmytro Lazuryk L 3-1
Setka Cup 04/18 06:50 - Oleksandr Zhyrnov v Dmytro Lazuryk L 3-2
Setka Cup 04/18 05:50 - Ivan Fedoryshyn v Dmytro Lazuryk W 1-3
Setka Cup 04/17 21:20 - Dmytro Lazuryk v Ivan Fedoryshyn W 3-0
Setka Cup 04/17 20:20 - Dmytro Lazuryk v Nikita Vilenchyts W 3-0
Setka Cup 04/17 19:50 - Dmytro Lazuryk v Vladyslav Mishchenko L 2-3
Setka Cup 04/17 18:50 - Vladyslav Mishchenko v Dmytro Lazuryk W 0-3
Setka Cup 04/17 17:50 - Nikita Vilenchyts v Dmytro Lazuryk W 0-3
Setka Cup 04/17 16:20 - Ivan Fedoryshyn v Dmytro Lazuryk L 3-2
Setka Cup 04/13 10:52 - Dmytro Lazuryk v Oleksandr Zhyrnov L 1-3