Aleksandr G. Frolov

Results

Liga Pro 09/16 15:49 - Aleksandr G. Frolov v Dmitry Voronov W 1-0
Liga Pro 09/16 14:45 - Roman Kobytov v Aleksandr G. Frolov L 3-1
Liga Pro 09/16 13:45 - Egor Stepanov v Aleksandr G. Frolov W 1-3
Liga Pro 09/16 13:15 - Aleksandr G. Frolov v Dmitry Voronov L 1-3
Liga Pro 09/06 12:09 - Roman Kobytov v Aleksandr G. Frolov W 2-3
Liga Pro 09/06 10:45 - Aleksandr G. Frolov v Dmitry Petrochenko W 3-0
Liga Pro 09/06 10:15 - Roman Kobytov v Aleksandr G. Frolov L 3-0
Liga Pro 09/06 08:45 - Aleksandr G. Frolov v Igor Kovalev W 3-0
Liga Pro 09/05 16:31 - Evgeny Shishko v Aleksandr G. Frolov W 1-3
Liga Pro 09/05 16:06 - Aleksandr G. Frolov v Evgeny Shishko L 2-3
Liga Pro 09/05 15:15 - Igor Smirnov v Aleksandr G. Frolov D 1-1
Liga Pro 09/05 14:15 - Aleksandr G. Frolov v Evgeniy Ilyukhin W 3-2

Leagues Played