Korean Air Jumbos

Korea KOVO 01/17 10:00 Korean Air Jumbos v Hyundai Skywalkers 24-20
Korea KOVO 01/12 10:00 KB Stars v Korean Air Jumbos 22-25
Korea KOVO 01/08 05:00 Samsung Bluefangs v Korean Air Jumbos 25-23
Korea KOVO 01/04 10:00 Korean Air Jumbos v Kepco Vixtorm 24-21
Korea KOVO 12/30 10:00 Korean Air Jumbos v Woori Card Hansae 3-0
Korea KOVO 12/24 05:00 Korean Air Jumbos v KB Stars 3-2
Korea KOVO 12/21 10:00 Hyundai Skywalkers v Korean Air Jumbos 3-0
Korea KOVO 12/16 10:00 Kepco Vixtorm v Korean Air Jumbos 3-2
Korea KOVO 12/14 10:00 Woori Card Wibee v Korean Air Jumbos 1-3
Korea KOVO 12/10 05:00 Korean Air Jumbos v Samsung Bluefangs 2-3
Korea KOVO 12/02 10:00 [1] Korean Air Jumbos v Samsung Bluefangs [5] 3-2
Korea KOVO 11/29 10:00 [2] Korean Air Jumbos v Ansan Rush&Cash [6] 3-1
Korea KOVO 11/24 10:00 [5] Woori Card Wibee v Korean Air Jumbos [1] 3-1
Korea KOVO 11/20 05:00 [2] Kepco Vixtorm v Korean Air Jumbos [1] 3-1
Korea KOVO 11/16 10:00 [1] Korean Air Jumbos v KB Stars [7] 3-1
Korea KOVO 11/11 10:00 [1] Korean Air Jumbos v Hyundai Skywalkers [5] 3-1
Korea KOVO 10/30 05:00 Korean Air Jumbos v KB Stars 1-3
Korea KOVO 10/23 04:39 Ansan Rush&Cash v Korean Air Jumbos 11-15
Korea KOVO 10/16 05:00 Samsung Bluefangs v Korean Air Jumbos 1-3
Korea Cup 10/02 04:45 Kepco Vixtorm v Korean Air Jumbos 25-17
Korea Cup 09/30 09:50 Woori Card Hansae v Korean Air Jumbos 25-20
Korea Cup 09/28 07:00 Samsung Bluefangs v Korean Air Jumbos 19-25
Korea Cup 09/25 03:37 Korean Air Jumbos v Sangmu 24-12