Lane/Vendy

Denmark Open MD 10/15 14:00 5 Hoki/Kobayashi v Lane/Vendy 0-2
Dutch Open MD 10/10 17:55 4 Huang/Liu v Lane/Vendy 2-0
Dutch Open MD 10/09 12:35 5 Jille/Lecq v Lane/Vendy 1-2
Belgian Int. MD 09/14 15:00 1 Geiss/Volker v Lane/Vendy 0-2
Belgian Int. MD 09/13 17:50 2 Jansen/Kaesbauer v Lane/Vendy 0-2
Belgian Int. MD 09/13 09:00 3 Jille/Lecq v Lane/Vendy 0-2
Belgian Int. MD 09/12 18:15 4 Lauritzen/Muurholm v Lane/Vendy 0-2
Kharkiv Int. MD 09/08 09:20 1 Ellis/Langridge v Lane/Vendy 0-2
Kharkiv Int. MD 09/07 14:00 2 Lane/Vendy v Ho-Shue/Yakura 2-0
Kharkiv Int. MD 09/07 08:00 3 Jansen/Kaesbauer v Lane/Vendy 1-2
Kharkiv Int. MD 09/06 13:00 4 Adam/Maio v Lane/Vendy 0-2
World Championships MD 08/20 11:10 6 Angriawan/Hardianto v Lane/Vendy 2-1
US Open MD 07/13 04:10 3 Okamura/Onodera v Lane/Vendy 2-1
US Open MD 07/12 01:10 4 Ho-Shue/Yakura v Lane/Vendy 0-2
Canada Open MD 07/05 03:55 4 Lane/Vendy v Lee/Wang 0-2
Canada Open MD 07/04 00:20 5 Lane/Vendy v Castillo/Munoz View
Spanish Int. MD 06/14 11:30 - Bay-Smidt/Molhede v Lane/Vendy 2-1
Denmark Int. MD 05/12 08:30 - Hoshino/Nishikawa v Lane/Vendy 2-1
Denmark Int. MD 05/11 16:00 - Vendy/Lane v Rankireddy/Shetty 2-0
Denmark Int. MD 05/11 10:00 - Bay-Smidt/Molhede v Lane/Vendy 0-2
Polish Open MD 03/31 09:30 - Lane/Vendy v Lee/Yang 0-2
Polish Open MD 03/30 16:40 - Bay-Smidt/Molhede v Lane/Vendy 0-2
Polish Open MD 03/30 11:00 - Lane/Vendy v Jansen/Kaesbauer 2-0
Polish Open MD 03/29 20:00 - Lane/Vendy v Kersaudy/Maio 2-0
Polish Open MD 03/29 14:30 - Lane/Vendy v Kuna-Anuvit/Trinkajee 2-0
Orleans Masters MD 03/22 16:00 3 Lane/Vendy v Lee/Lu 1-2
Orleans Masters MD 03/21 15:10 4 Lane/Vendy v Hurlburt-Yu/Yao 2-1
Orleans Masters MD 03/20 08:50 5 Lane/Vendy v Briggs/Mairs 2-0
Giraldilla Int. XD 03/14 19:00 4 Lane/Vendy v Ellis/Langridge 0-2
Giraldilla Int. XD 03/13 20:20 5 Chew/Chew v Lane/Vendy 0-2