Qin Peng

New Zealand Open MD 04/19 04:30 Qin Peng v Yaxin Wei 1-2
New Zealand Open MD 01/12 08:34 Shijun Qiao v Qin Peng 6-10
California Int. Women 11/16 10:10 Qin Peng v Yufei Chen 12-21
New Zealand Open MD 11/15 05:27 Su Yu Chen v Qin Peng 15-21