Liu/Xia

Chinese Taipei Open MD 04/21 09:02 Huang/Li v Liu/Xia 21-18
Chinese Taipei Open MD 04/20 10:16 Kuo/Ching Lin v Liu/Xia 16-20
Chinese Taipei Open MD 04/19 09:10 Liu/Xia v Hung/Lai 21-4
Chinese Taipei Open MD 01/12 09:41 Maeda/Ono v Liu/Xia 11-8