Garuda Bandung Garuda Speedy Bandung

Club Friendlies 01/12 09:46 Satria Muda v Garuda Bandung 65-48