Chen/Zhou

Vietnam Open XD 09/12 06:00 4 Chen/Zhou v Seidel/Efler 0-2
Vietnam Open WD 09/11 12:30 5 Efler/Herttrich v Chen/Zhou 2-1
Vietnam Open XD 09/11 03:10 5 Chen/Zhou v Putra/Sahputri 2-1
Vietnam Open XD Qual 09/10 08:45 - Chen/Zhou v Yaowanit/Jongsathapornparn 2-0
Vietnam Open XD Qual 09/10 01:30 - Wu/Teng v Chen/Zhou 0-2
Akita Masters XD 08/15 06:55 4 Okamura/Hoshi v Chen/Zhou 2-0
New Zealand Open WD 05/03 09:00 3 Chen/Zhou v Dong/Feng 1-2
New Zealand Open WD 05/02 03:20 4 Villegas/Ng v Chen/Zhou 0-2
New Zealand Open WD 04/30 23:40 5 Pai/Wu v Chen/Zhou 0-2
India Open WD 03/28 13:15 4 Ponnappa/N. Sikki v Chen/Zhou 2-0
India Open WD 03/27 04:30 5 Chochuwong/Dubthuk v Chen/Zhou 0-2
India Open WD Qual 03/26 05:40 - Garg/Parikh v Chen/Zhou 7-20
Giraldilla Int. XD 03/16 12:00 2 Liu/Xia v Chen/Zhou 2-0
Giraldilla Int. XD 03/15 13:20 3 Kuo/Ching Lin v Chen/Zhou 0-2
Giraldilla Int. XD 03/14 09:55 4 Chen/Zhou v Chieh Cheng/Hsieh 2-0
Giraldilla Int. XD 03/13 11:20 5 Chung/Min Lin v Chen/Zhou 0-2
Giraldilla Int. XD 03/13 02:40 5 Tang/Ng v Chen/Zhou 2-0
Giraldilla Int. XD 04/12 07:30 4 Awanda/Sahputri v Chen/Zhou 2-0
Indonesia Masters XD 01/15 07:41 - Chen/Zhou v Du/Xu 5-10
Indonesia Masters XD 01/14 12:26 - Chen/Wang v Chen/Zhou 9-10
Indonesia Masters XD 01/13 12:14 - Maeda/Ono v Chen/Zhou 10-10