Lakshya Sen

Scottish Open 11/21 17:30 5 Lakshya Sen v Luka Wraber 2-0
Irish Open 11/14 19:30 4 Lakshya Sen v Christo Popov 0-2
Irish Open 11/14 11:25 5 Lakshya Sen v Aram Mahmoud 2-1
SaarLorLux Open 11/03 14:30 1 Lakshya Sen v Hong Yang Weng 2-1
SaarLorLux Open 11/02 13:35 2 Kiran George v Lakshya Sen 1-2
SaarLorLux Open 11/01 14:20 3 Max Weisskirchen v Lakshya Sen 0-2
SaarLorLux Open 10/31 11:45 4 Lakshya Sen v Lars Schaenzler View
SaarLorLux Open 10/30 17:20 5 Lakshya Sen v Eetu Heino 2-1
Dutch Open 10/13 10:30 1 Yusuke Onodera v Lakshya Sen 1-2
Dutch Open 10/12 12:10 2 Felix Burestedt v Lakshya Sen 0-2
Dutch Open 10/11 15:00 3 Rahul Bharadwaj B.M v Lakshya Sen 0-2
Dutch Open 10/10 14:25 4 Lakshya Sen v Ygor Coelho 2-1
Dutch Open 10/09 13:55 5 Lakshya Sen v Osleni Guerrero 2-0
Dutch Open 10/08 16:35 6 Lakshya Sen v Nhat Nguyen 2-0
Belgian Int. 09/14 14:30 1 Lakshya Sen v Victor Svendsen 2-0
Belgian Int. 09/13 16:50 2 Lakshya Sen v Kim Bruun 2-0
Belgian Int. 09/13 08:20 3 Mark Caljouw v Lakshya Sen Walkover
Belgian Int. 09/12 15:20 4 Eetu Heino v Lakshya Sen 0-2
Belgian Int. 09/12 08:55 5 Rasmus Messerschmidt v Lakshya Sen 0-2
Hyderabad Open 08/06 14:10 6 Lakshya Sen v June Wei Cheam 0-2
US Open 07/11 21:15 4 Sourabh Verma v Lakshya Sen 2-1
US Open 07/11 02:40 5 Lakshya Sen v Kashyap Parupalli 2-0
Canada Open 07/03 22:30 5 Lakshya Sen v Hongyang Weng 0-2
Canada Open 07/03 00:50 6 Chun Kar Lung v Lakshya Sen 0-2
Australian Open Qual 06/04 03:40 - Lakshya Sen v Tanongsak Saensomboonsuk 21-23
Australian Open Qual 06/04 00:45 - Teck Zhi Soo v Lakshya Sen 7-19
Denmark Int. 05/10 13:40 - Kai Schaefer v Lakshya Sen 2-1
Denmark Int. 05/10 08:30 - Lakshya Sen v Mads Christophersen 2-0
New Zealand Open 05/01 04:00 5 Tzu Wei Wang v Lakshya Sen 2-1
New Zealand Open Qual 04/30 00:28 - Lakshya Sen v Teck Zhi Soo 20-12