Pts

1 2 3
Line Kjaersfeldt 19 21 11
Thi Trang Vu 21 13 21

Events

 • Game 1 Race to 5 Points - Thi Trang Vu
 • Game 1 Lead after 10 - Thi Trang Vu
 • Game 1 Race to 10 Points - Thi Trang Vu
 • Game 1 Lead after 20 - Thi Trang Vu
 • Game 1 Race to 15 Points - Thi Trang Vu
 • Game 1 Lead after 30 - Thi Trang Vu
 • Game 1 Race to 20 Points - Thi Trang Vu
 • Score After Game 1 - 19-21
 • Game 2 Race to 5 Points - Line Højmark Kjaersfeldt
 • Game 2 Lead after 10 - Line Højmark Kjaersfeldt
 • Game 2 Race to 10 Points - Line Højmark Kjaersfeldt
 • Game 2 Lead after 20 - Line Højmark Kjaersfeldt
 • Game 2 Race to 15 Points - Line Højmark Kjaersfeldt
 • Game 2 Lead after 30 - Line Højmark Kjaersfeldt
 • Game 2 Race to 20 Points - Line Højmark Kjaersfeldt
 • Score After Game 2 - 21-13
 • Game 3 Race to 5 Points - Thi Trang Vu
 • Game 3 Lead after 10 - Thi Trang Vu
 • Game 3 Race to 10 Points - Thi Trang Vu
 • Game 3 Race to 15 Points - Thi Trang Vu
 • Game 3 Lead after 20 - Thi Trang Vu
 • Game 3 Race to 20 Points - Thi Trang Vu
 • Game 3 Lead after 30 - Thi Trang Vu