Pts

1 2 3 4 5
Yaroslav Troyanov 11 11 9 6 11
Andrey Lytko 9 8 11 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Andrey Lytko
 • Game 1 Race to 5 - Andrey Lytko
 • Game 1 Race to 7 - Andrey Lytko
 • Game 1 Race to 9 - Andrey Lytko
 • Game 1 - Yaroslav Troyanov won 11-9
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Andrey Lytko
 • Game 2 Race to 5 - Andrey Lytko
 • Game 2 Race to 7 - Andrey Lytko
 • Game 2 Race to 9 - Yaroslav Troyanov
 • Game 2 - Yaroslav Troyanov won 11-8
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Yaroslav Troyanov
 • Game 3 Race to 5 - Yaroslav Troyanov
 • Game 3 Race to 7 - Yaroslav Troyanov
 • Game 3 Race to 9 - Andrey Lytko
 • Game 3 - Andrey Lytko won 9-11
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Andrey Lytko
 • Game 4 Race to 5 - Andrey Lytko
 • Game 4 Race to 7 - Andrey Lytko
 • Game 4 Race to 9 - Andrey Lytko
 • Game 4 - Andrey Lytko won 6-11
 • Score After Game 4 - 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Yaroslav Troyanov
 • Game 5 Race to 5 - Yaroslav Troyanov
 • Game 5 Race to 7 - Yaroslav Troyanov
 • Game 5 Race to 9 - Yaroslav Troyanov