Pts

1 2 3 4 5 6
Omar Assar 9 9 11 11 16 11
Manav Vikash Thakkar 11 11 9 5 14 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Omar Assar
 • Game 1 Race to 5 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 1 Race to 7 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 1 Race to 9 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 1 - Manav Vikash Thakkar won 9-11
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 2 Race to 5 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 2 Race to 7 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 2 Race to 9 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 2 - Manav Vikash Thakkar won 9-11
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Omar Assar
 • Game 3 Race to 5 - Omar Assar
 • Game 3 Race to 7 - Omar Assar
 • Game 3 Race to 9 - Omar Assar
 • Game 3 - Omar Assar won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 4 Race to 5 - Omar Assar
 • Game 4 Race to 7 - Omar Assar
 • Game 4 Race to 9 - Omar Assar
 • Game 4 - Omar Assar won 11-5
 • Score After Game 4 - 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Omar Assar
 • Game 5 Race to 5 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 5 Race to 7 - Manav Vikash Thakkar
 • Game 5 Race to 9 - Omar Assar
 • Game 5 - Omar Assar won 16-14
 • Score After Game 5 - 16-14
 • Game 6 Race to 3 - Omar Assar
 • Game 6 Race to 5 - Omar Assar
 • Game 6 Race to 7 - Omar Assar
 • Game 6 Race to 9 - Omar Assar
 • Game 6 - Omar Assar won 11-5
 • Score After Game 6 - 11-5