Zolotyye Drakony Zolotyye Drakony   Reaktivnyye Bizony Reaktivnyye Bizony
11 Pts 8
Shots
Penalties
Goals on Power Play
-

Pts

1 2 3 F
3 3 5 11
5 0 3 8

Events

 • Start Delayed
 • Goal 1 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 2 - Zolotyye Drakony -
 • Goal 3 - Zolotyye Drakony -
 • Race to 2 - Zolotyye Drakony
 • Goal 4 - Zolotyye Drakony -
 • Race to 3 - Zolotyye Drakony
 • Goal 5 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 6 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 7 - Reaktivnyye Bizony -
 • Race to 4 - Reaktivnyye Bizony
 • Goal 8 - Reaktivnyye Bizony -
 • Race to 5 - Reaktivnyye Bizony
 • Score After 1st Period - 3-5
 • Goal 9 - Zolotyye Drakony -
 • Goal 10 - Zolotyye Drakony -
 • Goal 11 - Zolotyye Drakony -
 • Score After 2nd Period - 6-5
 • Goal 12 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 13 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 14 - Zolotyye Drakony -
 • Goal 15 - Zolotyye Drakony -
 • Goal 16 - Zolotyye Drakony -
 • Goal 17 - Reaktivnyye Bizony -
 • Goal 18 - Zolotyye Drakony -
 • Goal 19 - Zolotyye Drakony -
 • Score After 3rd Period - 11-8